Kvalitetssikring

Kvalitetssikring

For at have en autorisation som kloakmester, skal man være certificeret af Sikkerhedsstyrelsen, og kloakmesteren skal have et godkendt kvalitetsledelsessystem.

Kvalitetsledelsessystemet skal helt overordnet sikre kvaliteten af det arbejde, der udføres.
Systemet sikrer bl.a., at kloakarbejde anmeldes og færdigmeldes til kommunen, og at kloakmesteren udfærdiger reviderede tegninger, der viser det udførte kloakarbejde. Disse tegninger skal sendes til kommunen og udleveres til kunden.

Kloakmesteren skal dokumentere kvaliteten af det udførte arbejde via blanketter, tegninger og lignende, hvor han oplyser, hvordan arbejdet er udført for at overholde bygge- og miljølovgivning.
Dokumentationen skal gemmes i mindst fem år. Under denne ordning får kloakmesteren minimum hver andet år et kontrolbesøg, hvor hele papirgangen i kvalitetsledelsessystemet gennemgås.

Vælger kloakmesteren den særlige tilsynsordning, får han minimum en gang hvert andet år et kontrolbesøg af en godkendt kontrolinstans. Denne ordning vælges typisk af mindre virksomheder. Ved kontrolbesøget kontrolleres et eller flere arbejder fysisk på arbejdsstedet.

Kontakt Fyns Kloak