Oversvømmelse i huset
Højvandslukke med motor til indbygning i brønd
Højvandslukke indbygget i gulvafløb
previous arrow
next arrow
 

Højvandslukke

Højvandslukke

Har du prøvet at stå med en kælder der er oversvømmet med kloakvand?

Så kan et højvandslukke være løsningen!
Det kan forhindre at kloakvand løber tilbage fra kloakken i vejen og op i dit gulvafløb når det regner kraftigt.

Problemet opstår typisk ved kraftige regnskyl eller skybrud så der sker opstuvning i hovedledningen ude i vejen. Det er dig selv der er ansvarlig for kloakken på egen grund, mens det er kommunen der er ansvarlig for kloakrørene fra dit skel og ud til hovedledningen. Hvis du bor i et lavtliggende område, er du ekstra udsat for at kælderen bliver oversvømmet ved kraftig regn og skybrud.

Et højvandslukke sættes på det eksisterende kloakrør tæt på det afløb der skal beskyttes og fungerer som en slags sluse med 2 klapper der tillader at spildevandet løber fra din ejendom og ud. Hvis der presses kloakvand ind udefra, lukker klapperne og forhindrer at vandet presses op i dit gulvafløb.
Har du flere gulvafløb i kælderen fra f.eks. bad og bryggers kan du montere et højvandslukke på hvert afløb eller der kan monteres et der hvor de to gulvafløbsrør løber sammen.

Hvis du har toilet i kælderen, findes der også et særligt højvandslukke til dette, dog skal der være et toilet et andet sted i huset der ikke har på monteret et højvandslukke således at man stadig kan gå på toilettet selvom højvandslukket er lukket. Eller man kan få et højvandslukke med forbi-pumpning, det vil sige, at når højvandslukket er lukket på grund af opstuvning, bliver toiletskyllet pumpet forbi de lukkede klapper, så man stadig har mulighed for at bruge toilettet.

Har du mistanke om at dit hus er i farezonen for oversvømmelse kan du henvende dig til kommunen som kan oplyse dig om hvor højt vandet stiger i kloakken ud for dit hus. Det kan samtidig være en god idé at få monteret et rottespærre for at forhindre rotter i at trænge ind i huset ved oversvømmelse. Læs mere om rottespærre

Den mest sikre løsning er at installere en pumpebrønd som opsamler spildevand fra kloak og toilet i kælderen og pumper det ud i den kommunale kloak når den er fyldt.

Hvad der er den bedste og billigste løsning for dig afhænger både af dit hus og af kloaksystemet.
Kontakt os og lad os få en snak om hvordan vi sikrer dit hus bedst muligt.

Fyns Kloak & Anlæg
v/ Aut. kloakmester Jari Mølgaard
Sanderumvej 176A
5250 Odense SV

Telefon: 40 44 94 42
info@fyns-kloak.dk
CVR: 34375232